Pediküüri kursus

Õppeasutuse EHISe ID: 13352
Õppeasutuse registrikood: 11299120

Õppekavarühm: iluteenindus

Maht:  45 tundi

Kestvus: 6 õppepäeva

Kursuse maksumus:

stardikomplektiga (jäävad õppijale) 850 eurot

Kursuse algus:

13.09.2021-30.10.2021  eesti ja vene keeles eesti ja vene keeles

Toimumise koht:  Lootsi 10, Tallinn

Käsitletavad teemad:

KÜÜNTEPROBLEEMID. Küünteprobleemide äratundmine, külmad ja higistavad käed, kuiv nahk, küünemuutused, haprad küüned, ebatasased küüned, kihistuvad küüned.

JALA EHITUSES ESINEVAD MUUTUSED. Lampjalg, võlv- ehk kaarjalg, põikivõlvi lamendumine, vaevaluu(valgvarvas), vasarvarbad.

HOOLDUSPROTSEDUUR. Töökoha valmisolek. Küünte viilimine. Koorimine. Küünenahkade hooldamine. Lakkimine tavalakiga ja geellakiga. Parafiinihooldus. Massaaž (toime, näidustused ja vastunäidustused).

KLIENDI NÕUSTAMINE. Koduhoolduseks hooldustoodete soovitamine.

PRAKTILISED TÖÖD.  jalahooldusprotseduuride sooritamine. Tööde järjekord.

Jalamassaaž. Küünte lakkimine (k.a geellakkimine). Parafiinihooldus. Kliendi nõustamine.

Õpiväljundid:

Ainekursuse läbinud õppija omab ülevaadet:

 • jalgade anatoomiast ja füsioloogiast;
 • küünte- ja nahaprobleemidest ning nende tekkepõhjustest;
 • jalahoolduse protseduuride töövahenditest, toodetest, aparatuurist ning töövõtetest;
 • erinevate jalahoolduse protseduuride ning massaaži näidustustest ja vastunäidustustest;
 • küünte lakkimisest tava- ja geellakiga;
 • desinfektsiooni- ja sterilisatsioonivahenditest, meetoditest ja hügieeninõuetest:
 • kliendi nõustamisest.

Hindamismeetod:

 • valikvastustega test
 • demonstratsioon: valmistab ette töökoha ning teostab modellile klassikalise jalahoolduse koos massaaži ja küünte lakkimise tavalakiga (tumedatooniline).

Arvestustöö hindamiskriteeriumi lävend: kasutab käe- ja jalahoolduse protseduuride alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;

Hindamiskriteeriumid:

 • valmistab ette töökoha  jalahoolduse läbi viimiseks;
 • võtab vastu kliendi ning selgitab välja soovid;
 • hindab visuaalselt kliendi jala nahaseisundit ning küünte seisukorda;
 • lähtub analüüsi tulemustest hoolduse näidustustest ja vastunäidustustest, vajadusel planeerib hoolduse sisu ümber ning põhjendab;
 • teostab modellile klassikalise  jalahoolduse koos massaaži ja küünte lakkimisega;
 • kasutab sobivaid töövahendeid ja tehnilisivõtteid, tooteid ning aparatuuri;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha sobivate vahendite ja meetoditega.

Stardikomplektis on pediküüri küünelõikamise tangid, küünenahatangid, metallraspel, raspliotsikud, skalpell, skalpelliterad, sond, metallviil, nurgaviil.

Lõpetamise nõuded
õppekava täitmine täies mahus
teooriaarvestuse sooritamine positiivsele hindele
praktikaarvestuse sooritamine positiivsele hindele

Väljastatavad dokumendid

kooli lõputunnistus

NB! Pediküüri kursus eeldab vähemalt 3 kliendi olemasolu, kelle peal harjutada.

Koolitaja:

 

Kaire Taalkis;

Kosmeetiku haridus

Tallinna Ülikool kutsepedagoogika BA