Maniküür-pediküür-geellakkimine-epilatsioon

 

 

Maht: 130 tundi

Kursus maksumus: 2500 eurot

Kursuse algus:

 

 

Kursuse algus:  13.09.2021-30.11.2021  eesti ja vene keeles eesti ja vene keele

 

Õppetöö eesti või vene keeles vastavalt õpilase keele oskusele

Toimumise koht: Kadaka tee 56a ja Lootsi 10, Tallinn

Kursuse kava:

Moodulid

 

Maht ( ak.tundi) Teooria ( ak.tundi)

auditoorne/iseseisevtöö

Praktiline töö ( ak.tundi)
Käehooldus 40 8/2 30
Jalahooldus 40 8/2 30
Geelakkimine 10 2 8
Epilatsioon 10 2 8

 

 

Tallinna Ilu-ja Moe Erakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner .

Töövahendid:

Stardikomplekt sisaldab käehoolduse ja jalahoolduse töövahendeid. Küüneviilid, poleer, pušer, apelsinipuutikud, küünenaha tangid. Pediküüri küünetangid,  metallraspel, raspliotsikud, skalpell, skalpelliterad, sond, metallviil. Deplatsiooni püstol, kolm padrunit, kangas, hooldusvahendid.

Moodulid

 

Maht (ak.tundi) Teooria ( ak.tundi)

auditoorne/

iseseisevtöö

Praktiline töö ( ak.tundi)
Maniküür 40 8/2 30
Pediküür 40 8/2 30
Geellakkimine 10 2 8
Epilatsioon 10 2 8
 

Maniküüri- ja pediküüri moodul

Käsitletavad teemad:

KÄTE– JA  KÜÜNTEPROBLEEMID. Käte– ja küünteprobleemide äratundmine, külmad ja higistavad käed, kuiv nahk, küünemuutused, haprad küüned, ebatasased küüned, kihistuvad küüned.

JALA EHITUSES ESINEVAD MUUTUSED. Lampjalg, võlv- ehk kaarjalg, põikivõlvi lamendumine, vaevaluu(valgvarvas), vasarvarbad.

HOOLDUSPROTSEDUUR. Töökoha valmisolek. Küünte viilimine. Koorimine. Küünenahkade hooldamine. Lakkimine tavalakiga ja geellakiga. Parafiinihooldus. Massaaž (toime, näidustused ja vastunäidustused).

KÄTE HOOLDUSES KASUTATAVAD HOOLDUSTOOTED. Puhastavad tooted. Kätekreemid. Õlid. Koorijad. Maskid. Lakid.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Koduhoolduseks hooldustoodete soovitamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Käte- ja jalahooldusprotseduuride sooritamine. Tööde järjekord.

Käte-  ja jalamassaaž. Küünte lakkimine (k.a geellakkimine). Parafiinihooldus. Kliendi nõustamine.

Õpiväljundid:

Ainekursuse läbinud õppija omab ülevaadet:

 • käte ning jalgade anatoomiast ja füsioloogiast;
 • küünte- ja nahaprobleemidest ning nende tekkepõhjustest;
 • käe- ja jalahoolduse protseduuride töövahenditest, toodetest, aparatuurist ning töövõtetest;
 • erinevate käe- ja jalahoolduse protseduuride ning massaaži näidustustest ja vastunäidustustest;
 • küünte lakkimisest tava- ja geellakiga;
 • desinfektsiooni- ja sterilisatsioonivahenditest, meetoditest ja hügieeninõuetest:
 • kliendi nõustamisest.

Hindamismeetod:

 • valikvastustega test
 • demonstratsioon: valmistab ette töökoha ning teostab modellile klassikalise käe- ja jalahoolduse koos massaaži ja küünte lakkimise tavalakiga (tumedatooniline).

Arvestustöö hindamiskriteeriumi lävend: kasutab käe- ja jalahoolduse protseduuride alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;

Hindamiskriteeriumid:

 • valmistab ette töökoha käe- ja jalahoolduse läbi viimiseks;
 • võtab vastu kliendi ning selgitab välja soovid;
 • hindab visuaalselt kliendi käte ja jala nahaseisundit ning küünte seisukorda;
 • lähtub analüüsi tulemustest hoolduse näidustustest ja vastunäidustustest, vajadusel planeerib hoolduse sisu ümber ning põhjendab;
 • teostab modellile klassikalise käe- ja jalahoolduse koos massaaži ja küünte lakkimisega;
 • kasutab sobivaid töövahendeid ja tehnilisivõtteid, tooteid ning aparatuuri;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha sobivate vahendite ja meetoditega.

 

Geellakkimine

Käsitletavad teemad

 

TOOTED JA TÖÖ KÄIK. Tooted geellakkimiseks. Geellaki kandmine käe- ja jala küüntele. Eel- ja järeltööd.

PRAKTILISED TÖÖD. Geellaki kandmine käe- ja jala küüntele. Tööde järjekord. Kliendi nõustamine.

Õpiväljundid

Õppija

 

Teab ja tunneb:

•         geellakkimise töövahendeid, tooteid ja töövõtteid

Oskab:

•         teostada küünte lakkimist geellakiga.

Hindamismeetod:

•         praktiline sooritus

 

Hindamiskriteeriumid:

•         teostab modellile klassikalise käte- ja jalahoolduse käigus küünte lakkimise geellakiga;

•         lähtub esteetilisest lõpptulemusest;

•         rakendab ergonoomilisi töövõtteid;

•         järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;

•         nõustab klienti koduhoolduseks;

•         korrastab töökoha.

 

Epilatsiooni moodul ( jalad, käed)

Käsitletavad teemad:

KEHAKARVADE EEMALDUS. Kehakarvade eemaldamine sooja – ja plastilise vahaga, karvade eemaldamine erinevatest kehapiirkondadest; näidutused ja vastunäidustused.

HOOLDUSPROTSEDUUR. Töökoha valmisolek. Karvade eemaldamine erinevate vahameetoditega.

Naha puhastamine vahajääkidest. Hooldusvahendite kasutamine.

HOOLDUSTOOTED.Puhastavad tooted. Karvaeemaldusvahendid. Naha järelhooldusvahendid.

KLIENDI NÕUSTAMINE. Koduhoolduseks hooldustoodete soovitamine.

PRAKTILISED TÖÖD. Epilatsiooni sooritamine erinevates kehapiirkondades. Tööde järjekord.

Õpiväljundid

Õppija:

 • mõistab karva ehitust ja erinevaid karvaeemaldamismeetoteid
 • on teadlik  näidustustest  ja vastunäidustustest;
 • omab teavet protseduuri läbiviimiseks  kasutades  õigeid   hooldustooteid;
 • demonstreerib erinevatest kehapiirkondadest karvade eemaldamist;
 • on teadlik protseduuri tööetappidest ja hügieeninõuetest.

Hindamismeetod:

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab karvade eemaldamiseks vajaminevaid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha protseduuri läbiviimiseks;
 • hindab visuaalselt kliendi karvakasvupikkust;
 • teostab modellile karva eemaldamist erinevates kehapiirkondades;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

 

 

 

Eesmärk: Koolituse tulemusena oskab õppija läbi viia  käehooldust, jalahooldust, geellakkimist ja depilatsiooni/epilatsiooni. .
Õppekeskkond:  Teooria tundide läbiviimiseks on õppekeskuses vajaliku tehnikaga varustatud õppeklass. Praktiliste tundide läbiviimiseks on õppekeskusel vajaliku sisustusega praktikaklass.

 

Koolitajate andmed:

Liivia Ribelus

· CIDESCO kosmeetik omandas kosmeetiku eriala Soomes;

· 320 kutsepedagoogika täiendkoolitus;

· Kosmeetik ilusalong Roosmarii 1998 – 2008; ilusalong kesklinna lpg alates 2012

· 1999 -2012 erialaainete õpetaja Eesti Juuksurite ja Kosmeetikute kool Diariss

·

Kaire Taalkis

Maniküürija-pediküürija alates 1991-…. Ilusalongis;

Küünetehnik alates 2004 -….. Ilusalongis;

Ripsmetehnik alates 2007-…. Ilusalongis;

Näo- ja kehahooldused alates 2007 – 2019 Kalvi Mõis ja Vihula Manor Counrty Club & Spa

Spaateenindaja, tase 4  (kutsetunnistus Eesti Spaaliit)

Tallinna Ülikool kutsepedagoogika BA-tase  (2016-2019

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus:  Kursusega võivad liituda kõik huvilised, kes on  kursusest  huvitatud.
 
Lõpetamise nõuded: Õppekava  moodulite läbimine ja täitmine täies mahus.

 

Väljastatavad dokumendid: kursuse lõputunnistus

NB! Käehoolduse-jalahoolduse-depilatsiooni  kursusel osalemiseks on vaja vähemalt kolme klienti, kelle peal harjutada.