Juuksuri algõpe

Juuksuri algõpe

Õppeasutuse EHISe ID: 13352
Õppeasutuse registrikood: 11299120

Õppekavarühm: iluteenindus

Õppekava alus: juuksuri eriala kutsestandard

Päevaneõpe 1600 ak. tundi ( auditoorne 1000 ak. tundi ja iseseisevtöö 600 ak. tundi)

Kaugõpe ja õhtuõppe 480 kontakt tundi ( iseseisevtöö 1120 tundi)

Kursuse maksumus kestvusega 12 kuud ( päevane): 2500€  ( 208,3 € järelmaks kuus)

Kursuse maksumus  kestvusega 17 kuud ( kaugõpe):  2500€  (147 € järelmaks kuus)

Päevase koolituse algus 

 

10.09.2021 – 09.09.2023 ( eesti keeles)

 

09.09.2021 – 08.09.2023(vene keeles)

Kaugõppe  koolituse algus 

Uus kaugõppe/ õhtuõppe kursus 12 kuud eesti keeles ( õppetöö 2-3 õhtul nädalas  alates kell 16.00-20.30 ja nädalavahetustel kell 10.00-16.00) . Kursuse maksumus 2500 eur ( sis. 1 naisteharjutuspea , klambrid 4 tk, kammid 2 tk, lõikuskäärid). Kursuse algus 16.10.2021 – 15.10.2022

Õhtuõppe kursus kestvusega 12 kuud vene keeles 2-3 päeval nädalas  kell 16.00-21.00( sis. 1 naisteharjutuspea , klambrid 4 tk, kammid 2 tk, lõikuskäärid). Kursuse algus 18.10.2021-17.10.2022

 

 

 

Toimumise koht: Lootsi 10 II korrus, või Kadaka tee 56a, Tallinn Eesti 

 

( OÜ Estonian Fashion Academy) on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner .

NB! Kõik kes sõlmivad hiljemalt 17.10.2021 kosmeetiku või juuksuri kursuse õppelepingu saavad esmased töövahendid tasuta( pikkade juustega harjutuspea, lõikuskäärid, meestöö- ja naistöökammid, klambrid), mis jäävad kursuse lõpetamisel õpilasele .

SISSEJUHATUS ÕPINGUTESSE

Käsitletavad teemad

Eriala kirjeldus. Kutsestandard. Tööturuvajadused. Kutsetaseme tõstmise võimalused.

Klienditeenindus. Klienditeenindaja roll. Meeldiva esmamulje tekitamine. Kliendi soovi väljaselgitamine, riskide maandamine. Kaasamüügitoodete pakkumine.

Tööohutus. Töökeskkond ja töö korraldus ilusalongis. Ergonoomilised töövõtted. Desinfitseerimisvahendid.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • suhtlemise erinevaid viise ja oskab neid töös kasutada;
 • meeskonnatöö tähtsust salongis positiivse töökeskkonna loomisel;
 • esmamulje loomise põhimõtteid ja selle tähtsust kliendikontakti loomisel;
 • ülevaadet juuksuri kutsest ja erialal tööturul toimuvast;
 • ilusalongide töökeskkonna ja töö korralduse eripära;
 • ergonoomilisi töövõtteid ja oskab neid kasutada.

Oskab:

 • välja selgitada kliendi soove ja maandada riske arvestades kliendi omapära;
 • ettevalmistada töökoha vastavalt osutatavale teenusele;
 • kliendile soovitada juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks vastavalt salongis sooritatud töötlusele;
 • kasutada desinfitseerimisvahendeid.

 

JUUSTE JA PEANAHA HOOLDAMINE.

Käsitletavad teemad

Juuste ja peanaha anatoomia. Naha ehitus ja funktsioonid. Juuksekarva ehitus ja kasvutsükkel. Juukse paksus, poorsus ja tekstuur. Juukseid kahjustavad tegurid. Geograafilised iseärasused.

Nahahaigused. Kõõm, psoriaas, täid, juuste väljalangemine.

Juuste ja peanaha hooldus. Vee omadused. Peanaha ja juuste analüüs. Töö järjekord. Pea pesemise ja hooldamise meetodid ja vahendid. Massaaživõtted.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • kliendi peanaha ja juuste iseärasusi;
 • naha ehitust ja funktsioone;
 • juuksekarva ehitust ja kasvutsüklit;
 • juuksekarva paksuse, poorsuse ja tekstuuri hindamise meetodeid;
 • juukseid kahjustavaid tegureid;
 • juuste geograafilisi iseärasusi;
 • tuntumaid peanaha probleeme.

Oskab:

 • ette valmistada kliendi ja töökoha juuste pesemiseks ning valib pesemiseks sobivad tooted lähtuvalt teenuse iseloomust ning kliendi juuste ja peanaha iseärasustest;
 • pesta juukseid ja peanahka vastavalt järgnevale töötlusele;
 • hooldada juukseid ja peanahka vastavalt kliendi juukse ja peanaha tüübile ning juuste eelnevale või järgnevale töötlusele;
 • teostada lihtsamaid massaaživõtteid juuksehoolduses;
 • kliendile soovitada juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks vastavalt salongis sooritatud töötlusele.

 

JUUSTE LÕIKAMINE

Käsitletavad teemad

Eelteadmised juukselõikustest. Juukselõikuse terminoloogia. Töövahendid. Hügieeninõuded ja -tooted. Töökoha ja kliendi ettevalmistus.

Naiste juuste lõikamine. Neli põhivormi ja nende kombineerimine. Naiste juukselõikuste põhivõtted. Erinevad juukselõikustehnikad. Erinevad töövahendid. Hetke trendilõikused.

Meeste juuste lõikamine. Nelja põhivormi kombineerimine meestöös. Masinalõikused. Meeste juukselõikuste põhivõtted. Erinevad juukselõikustehnikad. Erinevad töövahendid. Hetke trendilõikused. Kontuurjoonetehnikad.

Habeme ja vuntside kujundamine. Terminoloogia. Erinevad habemekujud ja nende sobivus näo kujuga. Erinevad töövahendid. Habeme ja vuntside kujundamine.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • juuste lõikuste nelja põhivormi;
 • juukselõikuse terminoloogiat;
 • juukselõikuses kasutatavaid erinevaid töövahendeid ja nende hooldamist;
 • hügieeninõudeid ja desinfitseerimist;
 • ettevalmistavaid töid juuste lõikuseks;
 • erinevaid habemekujusid.

Oskab:

 • kombineerida lõikusvorme vastavalt kliendi soovile;
 • lõigata erineva pikkuse ja tekstuuriga juukseid, kasutades nelja põhivormi ja lõikusele vastavaid töövahendeid;
 • lõigata habet ja vuntse, kujundades neid vastavalt kliendi näo kujule ja karvakasvu eripärale ning kasutades lõikusele vastavaid töövahendeid;
 • teostada nii klassikalisi kui ka hetke trendilõikusi;
 • soovitada juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid koduseks

SOENGUKUNST JA KUJUNDAMINE

Käsitletavad teemad

Soengute ajalugu. Soengud erinevatel ajastutel. Stiil ja mood.

Stiiliõpetus.  Näokujud ja profiil. Soengu sobivus vastavalt eale, proportsioonidele, isikupärale.

Soengute modelleerimine ja viimistlustooted. Soengute liigid, stiilid ja trendid. Föönisoengud meestele ja naistele. Rullisoengud ja soengud pikkadele juustele. Punutud soengud(patsid). Erikujuliste tangidega kujundatud soengud. Soenguvedelikud, vahud, lakid ja geelid. Viimistlusvahendite kasutamine soengute tegemisel.

Soengurullide keeramise tehnikad.  Töökoha ja kliendi ettevalmistus. Soengurullide valik vastavalt kujundatavale soengule. Rullikeeramise tehnikad.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • erinevaid näokujusid;
 • rullide keeramise erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
 • föönisoengu kujundamise põhimõtteid naistele, töövahendeid ja viimistlustooteid;
 • föönisoengu kujundamise põhimõtteid meestele, töövahendeid ja viimistlustooteid.

 

Oskab:

 • kujundada erinevaid rullisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile;
 • kujundada erinevaid föönisoenguid vastavalt lõikusele, juuste pikkusele ja näokujule ning kliendi soovile;
 • kasutada föönisoengu kujundamisel mitmesuguseid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid;
 • kujundada lihtsamaid pidulikke ülespandud soenguid ja põimimistehnikaid kasutades sobivaid töövahendeid.
 • soovitada juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid koduseks

 

JUUSTE STRUKTUURI PÜSIMUUTMINE

Käsitletavad teemad

Struktuurikujunduse tehnoloogia. Muutused juukse struktuuris keemilise protsessi käigus. Oksüdatsiooni ja reduktsiooni protsessid. Aluseline ja happeline reaktsioon. Järelhooldus.

Keemilise loki rullide keeramise tehnikad. Rulli suuruse ja kuju valik. Rullikeeramise tehnikad. Salgu laius ja pinge, ladvapaber.

Struktuurikujundamise töö käik. Kliendi ja töökoha ettevalmistamine. Juuste analüüs, riskide tundmine ja hindamine. Õigete võtete ja töövahendite kasutamine. Töö käik, eel- ja järeltööd. Struktuurikujunduse kvaliteeti segavad asjaolud.

Õpiväljundid

Õppija:

Teab ja tunneb:

 • juustestruktuuri püsimuutmisel juuksekarvas toimuvaid keemilisi reaktsioone;
 • juustestruktuuri püsimuutmiseks kasutatavaid tooteid ja nende toimimis- põhimõtteid;
 • struktuurikujunduse töö käiku;
 • erinevaid rullikeeramise tehnikaid.

 

Oskab:

 • planeerida ja teostada kliendile stuktuurikujundust;
 • valida töövahendeid ja tooteid vastavalt kliendi soovitud lõpptulemusele;
 • kasutada ergonoomilisi töövõtteid;
 • ennetada võimalikke riske ;
 • soovitada juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks peale püsilokki.

 

JUUSTE VÄRVIMINE

 

Käsitletavad teemad

Värvus- ja valgusõpetus. Nägemis- ja värviaistingu tekkimine ning mõju. Põhi- ja vastandvärvide teooria.

Pigmendid. Juuste loomulik pigment. Otseimenduvad ja oksüdeeruvad pigmendid. Värviring kui suurim abivahend ja kuidas seda kasutada. Värvikaart ja värvide tähistused.

Juuste värvimine. Eel- ja järeltööd, konsultatsioon, konsultatsioonileht. Erinevat tüüpi juuste värvimiseks mõeldud tooted. Blondeerimine. Vesinikemulsioonide kangused, millal mida kasutada. Värviretsepti koostamine. Värvisegu pealekandmine. Värvi eemaldamine nahalt ja juustelt. Riskide tundmine ja hindamine protsessi iga etapi puhul.

 

Õpiväljundid

Õppija:

 

Teab ja tunneb:

 • põhi- ja vastandvärve;
 • erinevat tüüpi pigmente;
 • värviringi põhimõtteid;
 • värvimisega kaasnevaid riske;
 • värvide tähistuste põhimõtteid;
 • värvi pealekandmise tehnoloogiaid;
 • eel- ja järeltöid värvimise/blondeerimise puhul.

 

Oskab:

 • määrata juuste loomulikku tumedusastet ja pigmenti;
 • kasutada värvikaarti abivahendina;
 • teostada konsultatsiooni ja hinnata juuste olukorda;
 • täita konsultatsioonilehte;
 • koostada õige värvimise/blondeerimise retsepti, arvestades juuksestruktuuri omadusi
 • teostada erinevat tüüpi värvimisi/blondeerimisi;
 • maandada riske iga värvimisetapi käigus;
 • soovitada juustehooldusvahendeid ja viimistlustooteid koduseks kasutamiseks peale värvimist.

Hindamismeetod:

 • teoreetiline test;
 • praktiline sooritus.

 

Hindamiskriteeriumid:

 • kasutab juuste töötlemise alaseid teadmisi üldjuhul eesmärgipäraselt, teadmiste rakendamisel konkreetsete ülesannete kontekstis võib esineda ebatäpsusi 40% ulatuses;
 • valmistab ette töökoha juuste töötlemise läbiviimiseks;
 • hindab visuaalselt kliendi juuste olukorda ning rikutustaset;
 • teostab modellile soovitud töötluse;
 • lähtub esteetilisest lõpptulemusest;
 • rakendab ergonoomilisi töövõtteid;
 • järgib tööohutuse- ja hügieeninõudeid;
 • nõustab klienti koduhoolduseks;
 • korrastab töökoha.

 Õppebaas

Juuksuri eriala õpetamiseks on Eesti Iluteeninduse Erakoolil olemas vajalikud põhiseadmed ja ruumid.

Koolis on teooria õpperuum kuni 90 õpilasele, mis on varustatud tahvli, markerite ja dataga.

Praktikaõppe ruum harjutustööde läbiviimiseks on sisustatud 16 töökohaga, kolm peapesemise kohta, materjalide ja tarvikute hoidmiseks on eraldi ruum. Koolis on riietehoid, duširuum, tualettruumid, kuivatiga pesumasin, ooteruum.

 

Praktikõppe ruumi varustus:

 • Desinfitseerimisaparaadid
 • Kuivkuumuse desinfitseerimise aparaat
 • Juukselõikusmasinad
 • Käsiföönid
 • Elekrilised lokitangid
 • Sirgendusrauad
 • Harjutuspead
 • Soengurullid ja –nõelad
 • Keemilise loki töövahendite komplektid
 • Juuste värvimise töövahendite komplektid
 • Kuppelföönid

 

Kõik õppevahendid ja seadmed vastavad kvaliteedilt ja tehnilistelt andmetelt tööohutuse ja hügieeni nõuetele

Lõpetamise nõuded
Õppekava täitmine täies mahus

Väljastatavad dokumendid

Kooli lõputunnistus

Juuksuri  päevase kursuse õppekava moodulite nimetused ja mahud

Maht 40 õppenädalat ( 1600 tundi).

Moodulid

 

Maht (ak.tundi) Teooria (ak.tundi) auditoorne/

iseseisev töö

Praktiline töö (ak.tundi)

auditoorne/

iseseisev töö

 Sissejuhatus õpingutesse 120 60/60
Juuste hooldus 80 20/20 40
Juuste lõikamine 560 40/40 300/180
Soengukunst ja kujundamine 200 60/60 80
Struktuurikujundus 280 60/60 80/80
Värvitöötlus 320 60/60 100/100
Lõpueksam 40 20/0 20/0

Tabelis on ära toodud nii auditoorne kui praktiline töö

Kursuste õppekavas puudub praktika, küll aga sisaldavad kõik moodulid praktilist tööd..

 

Juuksuri  kaugõppe kursuse õppekava moodulite nimetused ja mahud

Moodulid

 

Maht (ak.tundi) Teooria (ak.tundi) auditoorne/

iseseisev töö

Praktiline töö (ak.tundi)

auditoorne/

iseseisev töö

 Sissejuhatus õpingutesse 120 20/100
Juuste hooldus 80 20/20 40
Juuste lõikamine 560 20/60 200/280
Soengukunst ja kujundamine 200 20/100 20/60
Struktuurikujundus 280 20/100 40/120
Värvitöötlus 320 20/100 140/60
Lõpueksam 40 20/0 20/0

 

Töövahendid:

Õppemaks sisaldab lisaks õpingutele kunstjuustega kahte harjutuspead, lõikuskääre ja fileerkääre .Õppijal on võimalik koolis kasutada lõikusmasinaid, lokitange, sirgendajaid, rulle jms. Lisaks on soovitav soetada endale isiklikud töövahendid kammid, harjad, klambrid jms. Eriala koolitajad:   Anu Kauber, Elo Paluoja.

 

Koolitajad:

Anu Kauber

juuksuri kutseharidus, Tallinna Ülikool, käsitöö õpetaja

Elo Paluoja

Pärnu Ametikool – Juuksuri eriala

Jusven-  Juuksuri täiendõppe koolitus

MA Tallinna Ülikool Bioloogia (keskkonnaspetsialist, merebioloog)
BA Tallinna Ülikool Bioloogia inimeseõpetuse kõrvalerialaga.