Kosmeetik

Kosmeetik

Õppeasutuse EHISe ID: 13352
Õppeasutuse registrikood: 11299120

 

Õppekavarühm: iluteenindus

 

Maht:  1600  ak. tundi

Kontakt:1000 ak. tundi

Kursus maksumus: 208,3 € kuu ( 2500€)

Kursuse algus: 07.09.2020-06.09.2021 eesti ja vene keeles

Kaugõppe kursuse algus 17.09.2020-16.09.2021 eesti ja vene keeles

 

 

Toimumise koht: Lootsi 10 II korrus

Kursuse sisu

Sissejuhatus erialasse, töökeskkonnaohutuse alused,  klienditeeninduse alused, anatoomia ja füsioloogia, mikrobioloogia,  nahahaigused, näohooldus, kätehooldus, jalgade hooldus, kehahooldus, jumestamine. Valikainete valikus on  tootetutvustused-koolitused.

Õppeväjundid: õpilane omandab kursuse käigus alljärgnevad oskused:

töökoha ettevalmistamine:
1) töökoha ettevalmistamine ja korrashoid;
2) tööks vajalike kaupade ja vahendite tellimine, vastuvõtmine ja kontrollimine;
3) koristamine ja puhastamine.

näohooldus; ripsmete, kulmude keemiline värvimine ning kulmude kujundamine ja korrigeerimine:
1) näonaha analüüsimine ja algpuhastus;
2) näonaha eelpuhastamine;
3) mehhaaniline puhastamine;
4) aparaadihooldus;
5) massaaži tegemine;
6) maski ja/või kreemi kasutamine;
7) ripsmete ja kulmude värvimine ning kulmude kujundamine ja korrigeerimine;
8) erihooldused.

kätehooldus:
1) käte naha ja sõrmeküünte analüüs ja hooldamine;
2) käte massaaž;
3) käte erihooldus;
4) küünte lakkimine.

jalgade hooldus:
1) jalgade naha ja varbaküünte analüüs ja hooldamine;
2) jalgade massaaž;
3) jalgade erihooldus;
4) küünte lakkimine.

kehahooldus:
1) kehaanalüüs ja eelhooldus;
2) keha hooldamine;
3) keha masseerimine.

näo- ja kehapiirkonna karvade eemaldamine:
1) naha ettevalmistamine;
2) karvade eemaldamine;
3) naha järelhooldus.

jumestamine:
1) naha eelhooldus;
2) jumestamine.

klienditeenindus:
1) kliendiga kontakti loomine;
2) kliendiga suhtlemine hoolduse ajal;
3) kliendi nõustamine ja teenindussituatsiooni lõpetamine.

Lõpetamise nõuded
õppekava täitmine täies mahus
teooriaeksami sooritamine positiivsele hindele
praktikaeksami sooritamine positiivsele hindele

Väljastatavad dokumendid

kooli lõputunnistus

Kosmeetiku eriala õppekava moodulite nimetused ja mahud
Maht 40 õppenädalat/ 1600 tundi
Jrk Moodulid Kogumaht (õn) Maht (õn) 1.õppeaastal  Tunnid
Auditoornetöö/ isesisevtöö Praktiline töö Kokku
I Üldõpingud (üldoskuste moodulid) 5
1 Sissejuhatus õpingutesse ja karjääriplaneerimise alused(erialaõpetajad käistvad töökeskkonna ohtust, klienditeenindust, nahahaigusi, kosmeetilist keemiat, mikrobiolaagiat. 1 3/3 0 6  240
II Põhiõpingud (põhioskuste moodulid) 34
2. Näohooldus  (teooria ja praktiline töö) 7 1/1 5 7  280
3. Käehooldus  (teooria ja praktiline töö) 4 1/1 2 4  160
4. Jalgade hooldus (teooria ja praktiline töö) 6 1/1 4 6  240
5. Kehahooldus  (teooria ja praktiline töö) 7 1/1 5 7  280
6. Jumestamine  (teooria ja praktiline töö) 1 0,5 0,5 1  40
7. Anatoomia ja füsioloogia 1 0,5/0,5 0 1  40
8. Erimassaažid 8 1 7 8  320
9 Lõpueksam 1
IV KOKKU 40 18 21 40

 

Kaugõppe kosmeetiku kursuse õppekava moodulite nimetused ja mahud

Kosmeetikute kaugõppe  õppekava  1,5-2 aastat   ehk 1600 tundi
Üldõpingud kontakt tunnid  /iseseisev töö Kokku Õpetajad
Sissejuhatus õpingutesse ja karjääriplaneerimise alused.(erialaõpetajad käistvad töökeskkonna ohtust, klienditeenindust, nahahaigusi, kosmeetilist keemiat, mikrobiolaagiat 80/200 280 Kursuse juhendaja Liivia Ribelus
Põhiõpingud
Näohooldus /teooria ja praktiline töö) 60/220 280 Liivia Ribelus
Käehooldus /teooria ja praktiline töö) 40/140 180 Liivia Ribelus
Jalahooldus  (teooria ja praktiline töö ) 80/160 240 Kaire Taalkis
Kehahooldus (teooria ja praktiline töö) 80/220 300 Eda Leesalu
Jumestamine teooria ja praktika 20/20 40 Anu Eber
Anatoomia ja füsioloogia 20/20 40 Eda Leesalu
Erimasaazid 60/140 200 Margit Paekivi/Eda Leesalu
Lõpueksam 40 40
480/1120  1600
Teoreetiline  õpe 480 tundi
Praktikumid ,seminarid, iseseisvad praktilised tööd 1120 tundi

Lektorid

 

Eriala koolitajad:  Eda Leesalu-Greco,  Anu Eber, Liivia Ribelus, Kaire Taalkis, Margit Paekivi

 

Eda Leesalu-Greco

CIF Augustas (Itaalias) esteetika terapeut;

Tallinna meditsiinikool tegevusteraapia kursus;

TÜ psühholoogia;

Tallinna Ilu-ja Moe Erakool õpetaja alates 2012

Anu Eber

grimeerija tunnistus

jumestaja -grimeerija

Margit Paekivi

massööri tunnistus

massöör

 

Tallinna Ilu-ja Moe Erakool õpetaja alates 2009

Liivia Ribelus

CIDESCO kosmeetik omandas kosmeetiku eriala Soomes;

320 kutsepedagoogika täiendkoolitus;

Tallinna Ilu-ja Moe Erakooli õpetaja alates 2010

Kaire Taalkis

kutsepedagoogika BA;

kosmeetiku haridus;

Tallinna Ilu-ja Moe Erakool õpetaja alates 2010