Massöör

MassöörÕppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on anda koolitust massaaži erialal. Anda õppijale erialased algteadmised, praktilised oskused ja teatavad vilumused tagamaks õppija erialased oskused.

Eriala nõuded tulenevad massööri kutsestandardist.

Masööri õppekava koosneb kahest moodulist. I moodul sisaldab teoreetilist õpet, tema struktuur koosneb üldoskuste ja –teadmiste, põhioskuste ja -teadmiste,  lisa- / erioskuste ja teadmiste alamoodulitest, millel on kindel eesmärk, mille abil omandatakse teoreetilised teadmised  tööks. II moodul sisaldab praktilist õpet, tema struktuur koosneb põhioskuste ja –teadmiste alamoodulitest, millel on kindel eesmärk ning mille abil omandatakse  oskused tööks.

Maht: 80 tundi

Tallinna Ilu-ja Moe Erakooli täienduskoolitusasutuse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused.

Õpiväljundid. õpilane omandab kursuse käigus massaazi algteadmised.

Maksumus: 150€

Koht: Õismäe tee 24, Tallinn

Lektor: Eda- Leesalu Creco- kosmeetik